Регионална библиотека 'Н. Й. Вапцаров':

гр. Кърджали 6600
ул. Републиканска, №40, П.К.152
тел. и факс: 0361/62577
e-mail: library_kli2003@yahoo.com
Отдел Обслужване:

тел.: 0361/62578
e-mail: zaemna_kj08@abv.bg