Краезнание
 
 
Заявка за търсене:
Търси в поле:
Електронен каталог КНИГИ - съдържа информация за книги и некнижни носители, постъпили в Регионална библиотека "Н. Й. Вапцаров" от 2000 г. до сега и частично за периода преди 1999 г.


КРАЕЗНАНИЕ - съдържа библиографско описание на статии от местния и централен периодичен печат и части от книги и сборници, отнасящи се за Кърджали и Кърджалийска област. Библиографските описания от 2007 г. до сега са представени пълно, а описанията от по-старите години се допълват периодично.
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА ПРЕЗ РЕЧНИК
Прелистване на речник с термините за търсене (азбучно подредени) от началото или от зададена позиция.
Имате възможност да селектирате интересуващите Ви термини, да направите запитване за тях.